اسباب بازی

 • 0 نقد و نظر

  سرعت: 70 کیلومتر بر ساعت دارای قابلیت بازگشت به محل شروع به هنگام اتمام شارژ طول: 42 سانتی متر وزن: 230 گرم فاصله مانور: 1 کیلومتر

  510,000 تومان
  دسترسی: موجود است
  0 نقد و نظر

  سرعت: 70 کیلومتر بر ساعت دارای قابلیت بازگشت به محل شروع به هنگام اتمام شارژ طول: 42 سانتی متر وزن: 230 گرم فاصله مانور: 1 کیلومتر

  510,000 تومان
  دسترسی: موجود است